Styre

2016-2017

Jan B. Ommundsen, styreleder
epost: j.b.ommundsen@mn.uio.no

Styremedlemmer:
Bjørn Ragnvald Pettersen, Håkon Dahle, Kaare Aksenes og Line Nybakk Akerholt

Varamedlemmer:
Bjørn Geirr Harsson, Kirsti Strøm Bull

Publisert 29. juni 2015 15:01 - Sist endret 21. juni 2018 12:29