Observatoriets venner

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Observatoriets venner avholdes 1. oktober 2016.

Program:

En introduksjon til Observatoriet - kort foredrag og omvisning ved Bjørn Ragnvald Pettersen.

Generalforsamling:

1. Styrets beretning

2. Styrets regnskap og revisors beretning

3. Valg av styreleder når denne er på valg

4. Valg av styremedlemmer og varamedlem(mer)

5. Valg av neste års valgkomité

6. Fastsettelse av neste års kontingent for personlige medlemmer

Relatert til Observatoriet