Observatoriets bibliografi

Dokumenter relatert til Observatoriet

Artikler i Uniforum

Kjernsmo, Kjetil. 1999. De stjeler historien vår URL: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/1999/uniforum01-99/16.html

Pettersen, Bjørn Ragnvald

2001

Pettersen, B. R., Nasjonsbyggeren Hansteen, Forskningspolitikk 24, nr. 1, s. 16.

2002

Pettersen, B.R., Christopher Hansteen and the first observatory at the University of Oslo1815-1828, Journal of Astronomical History and Heritage, 5, 123.

2004

Pettersen, B.R., A leading nineteenth Century instrument-maker in Norway and his astronomical and geodetic instruments,  Journal of Astronomical History and Heritage, 7, 95.

2005

Pettersen, B. R., Astronomy in service of shipping:  Documenting the founding of Bergen Observatory in 1855, Journal of Astronomical History and Heritage, 8(2), 123-128.

Pettersen, B. R., Utforskningen av jordens form og størrelse gjennom tidene, Kart og Plan, 65, 229.

Pettersen, B. R., Da observatoriet i Bergen ble grunnlagt for 150 år siden, Astronomi 35, Nr. 3, s. 20-25.

2006

Pettersen, B. R., Christopher Hansteens rolle i geodesiens utvikling i Norge. I.  Utvikling av en toposentrisk, astrogeodetisk, nasjonal referanseramme, 1815-1865, Kart og Plan, 66, 171-180.

Pettersen, B.R., Astronomy in a Shipping Nation: Harbour Observatories in Norway 1850- Conference on scientific instruments and their users (eds. B. Grob and H.Hooijmaijers), Boerhaave, Leiden (ISBN 906292 158 2), p. 67-72.

2007

Pettersen, B. R., Christopher Hansteens rolle i geodesiens utvikling i Norge.  II. Vitenskapelige gradmålinger,  Kart og Plan, 67, 38-46.

Pettersen, B. R., The Norwegian Naval Observatories, Journal of Astronomical History and Heritage, 10(2), 115-121.

Pettersen, B. R., The Norwegian part of the Struve geodetic arc – an original instrument rediscovered,  Survey Review, 39, 306 pp. 294-307.

Pettersen, B. R., Meridiansirkelen på Observatoriet – Norges nullmeridian og stjernehimmelens koordinatmåler, UiOs universitets- og vitenskapshistoriske nettsted (www.admin.uio.no/prosjekter/muv/)

2009

Pettersen, B. R., The First Astro-Geodetic Reference Frame in Norway, 1779-1815.  Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 44(1), 67-78.

Pettersen, B. R., Müller, J., Small Instrument – Big Task.  A Historical Account of how a Repsold Universal Instrument came to serve at the Arctic End of the Struve Geodetic Arc.  Zeitschrift für Vermessungswesen, 134, 348-357.

Enebakk, V., Pettersen, B. R., Christopher Hansteen and the Observatory in Christiania.  In Cultural Heritage of Astronomical Observatories (ed. G. Wolfschmidt),  p. 260-273.  Proceedings of the International ICOMOS Symposium, Hamburg, October 14-17, 2008.  ISBN 978-3-930388-53-0.

Voje Johansen, N., Jørgensen, P. M., Pettersen, B. R., Christian Frederik Gotfred Bohr –mannen som opplyste Bergen. 86 sider. ISBN 978-82-998038-0-9.  Bergen 2009.

Pettersen, B.R., Observatoriets astronomiske, geodetiske og magnetiske instrumenter.  55 sider. Rapport til Museum for Universitets- og Vitenskapshistorie, Universitetet i Oslo.

Voje Johansen, Enebakk, V., Pettersen, B.R., En dag på Observatoriet – Et nos petimus astra.  48 sider.  Rapport til Universitetsdirektøren, Universitetet i Oslo.

2010

Pettersen, B. R., Dick, Ø. B., The first privately produced map in Norway with a geodetic reference frame.  Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45(1), 9-16.

Pettersen, B. R., Observations of Galilean Moons for Geographical Longitude Determinations in Norway 1761-1804.  In: Astronomy and its Instruments before and after Galileo, p. 345-354.  Eds. L. Pigatto and V. Zanini.  ISBN 978-88-6129-584-1.

Pettersen, B. R., Enebakk, V., Voje Johansen, N., Johansen, B. V., The Observatory in Oslo – Attracting Youth to the Sciences.  In: Astronomy and its Instruments before and after Galileo, p. 461-469.  Eds. L. Pigatto and V. Zanini.  ISBN 978-88-6129-584-1.

2011

Pettersen, B. R., En Repsold teodolitt i den arktiske forlengelsen av Struves meridianbue. Kart og Plan, 70, 8-14.

Pettersen, B. R., Astronomiens tidlige historie i Norge, Spesialbilag til Astronomi 41, Nr. 5, 20 sider.  ISSN 0802-7587.

Pettersen, B. R., Fra Ask til hovedstaden for å observere solformørkelse for 160 år siden, Heftet Ringerike 83, s. 53-57.  ISBN 978-82-93113-01-0.

2012

Bentdal, G., Aksnes, K., Brekke, A., Solheim, J.-E., Nordli, Ø., Pettersen, B. R., En himmelrommets fyrvokter – Sigurd Einbu.  148 sider.  ISBN 978-82-303-1986-4.  Dovre 2012.

Pettersen, B. R., The Introduction of Geodesy and Astronomy as an Academic Discipline in Norway in 1814.  Electronic publication on www.fig.net .  10 pages.

Pettersen, B. R., Sigurd Enebo and variable star research: Nova Geminorum 1912 and the RV Tauri stars.  Journal of Astronomical History and Heritage, 15(3), 246-254.

Pettersen, B. R., Sigurd Enebo og RV Tauri-stjernene – et hundreårsminne, Astronomi 42, Nr. 6, s. 24-28.

2013

Pettersen, B. R., Jakten på Norges nullmeridian, Posisjon, 21, 24-26 (Nr. 3, 2013).

Pettersen, B. R., Sigurd Einbus første oppdagelser av variable stjerner.  Astronomi, 43, Nr. 5, s. 32-37. 

Pettersen, B. R., Sigurd Einbus observasjoner av variable stjerner 1903-1942. Astronomi, 43, Nr. 6, s. 28-35

2014

Pettersen, B. R., Harsson, B. G., Gravimetri Norge i 200 år.  Kart og Plan, 74, 46-59.

Pettersen, B. R., The first astronomical reference meridian in Norway.  Survey review, 46, 245-254.

Pettersen, B. R., Astronomiske bestemmelser av Norges første nullmeridian.  Kart og plan, 74,150-160.

2015

Pettersen, B. R., 2015, Astrometry, morphology, and polarimetry of comet Donati in 1858. Journal of Astronomical History and Heritage, 18(1), 98-106.

Pettersen, B. R., 2015, Geodetic Surveying in Scandinavia. In: History of Cartography, Volume 5 (R. Kain, ed.), The University of Chicago Press, submitted.

Pettersen, B. R., Komet Donati over Oslo i 1858. Astronomi 45, Nr. 5, 36-41.

Publisert 8. sep. 2016 22:40 - Sist endret 21. juni 2018 12:28