English version of this page

Bli medlem

Har du lyst til å være medlem i vår forening? Det koster 10 kr i semesteret, og kan betales inn på våre arrangementer eller generalforsamling, eventuelt til økonomiansvarlig.

Emneord: Medlem, Økonomiansvarlig
Publisert 19. jan. 2012 08:35 - Sist endret 18. nov. 2016 14:46