Trondheim-besøk

Fra Torsdag 26.09 til Søndag 29.09 var 6 studenter fra MENA på faguken til "nanoteknologi" på NTNU! Dette var en vellykket og inspirerende tur, med mange aktiviteter! Stor takk til deres linjeforening Timini!