Særavtale - lønnskompensasjon for forskjøvet arbeidstid forlenges ut 2022

Forskerforbundet ved UiO var pådriver i å få på plass en særavtale for lønnskompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid, og i januar ble protokoll signert for videre avtale ut 2022. 

Foto: UiO/Anders Lien

Grunnet høyt trykk på digital undervisning og utfordringer for undervisere med å få normal arbeidshverdag til å strekke til under pandemien i 2020, tok Forskerforbundet på sentralt IDF-møte den 27. januar 2021 opp behovet for å etablere kompensasjonsordninger for underviseres betydelige merarbeid under pandemien.

I januar 2022 ble avtalen forlenget til å gjelde ut 2022. Dette er vi godt fornøyd med. 

Alle UiOs ansatte som har undervisning mellom 17 og 20 på grunn av koronatiltak, får 40 prosent tillegg til timelønnen. Er undervisningen etter klokken 20, får de 70 prosent tillegg.

Emneord: Særavtale, lønnskompensasjon, forskjøvet arbeidstid, korona
Publisert 16. feb. 2022 08:51 - Sist endret 16. feb. 2022 08:51