Unge forskeres usikre framtid

Forskerforbundet mener UiO forskjellsbehandler unge forskere som har opplevd forsinkelser på grunn av covid-19-pandemien.

Illustrasjonsfoto: Morten Kanne-Hansen/UiO

Tapt tid ved nedstengning i vår grunnet koronapandemien har gitt store utfordringer for unge forskere ved UiO. Våre medlemmer varsler om store forsinkelser som skader både forskningen og den enkeltes forskerkarriere.

I en kronikk i Forskerforum skriver vi om dette

Forskerforbundet krever at alle som er forsinket: 

1. Får informasjon om hvor og hvordan de sender sin søknad om forlengelse
2. Får sin individuelle søknad vurdert, etter gjeldende retningslinjer på UiO
3. Gis kompensasjon i form av forlengelse, dersom de oppfyller kriteriene for det.

Saken er meldt inn til informasjon-, drøftings- og forhandlingsmøte med ledelsen på UiO og vil bli behandlet der i november.

Publisert 10. nov. 2020 16:32 - Sist endret 10. nov. 2020 16:32