Mulig forlengelse for postdoktorer

Departementet åpner for forlengelse for postdoktorer, men UiO avventer.

Illustrasjon: colourbox.com

Postdoktorer kan på lik linje med stipendiater oppleve forsinkelser under korona. 

Kunnskapsdepartementet skriver i et brev at ordningen med forlengelse som fra før gjelder stipendiater, nå også skal gjelde for postdoktorer. 

Departementet omtaler i brevet sin gjennomgang av forskriften der det åpnes for mulighet til forlengelse, og de skriver at etter departementets vurdering gir forskriften institusjonene handlingsrom til å håndtere forsinkelser og henvendelser om forlengelser som følge av koronakrisen.

Departementet ser derfor ikke behov for å ta initiativ til endringer i forskriften, understrekes det i brevet.

https://khrono.no/postdoktorer-skal-ogsa-fa-forlenget-ansettelse/497526

Forskerforbundet etterspurte i IDF-møte 25.juni hva som skjer på UiO for denne viktige gruppen ansatte i kvalifiseringsstillinger? Vi fikk som svar at saken er satt på vent, men vil bli tatt opp igjen over sommeren. 

Publisert 26. juni 2020 09:22 - Sist endret 29. juni 2020 12:54