Oppdatert personalpolitikk - korona

Forlengelse gis til alle stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 dager eller mer i perioden. Ansatte må sende melding til arbeidsgiver om dette. UiO ser at stipendiater er en særlig utsatt gruppe og har deres situasjon oppe til vurdering. Forskerforbundet følger opp dette. 

Tiltakene for å stoppe koronaviruset har gitt oss alle en ny arbeidshverdag. UiO er stengt, og hovedregelen er at vi skal jobbe hjemmefra. 

Ved UiO samarbeider Forskerforbundet, de andre organisasjonene og ledelsen tett om å finne gode løsninger på de utfordringene som oppstår i kjølvannet av den nye situasjonen. 

Regler for ansatte som må være hjemme med barn:

 • Regjeringen har avklart at foreldre som må være hjemme med barna på grunn av stengte skoler og barnehager kan bruke av omsorgsdagene sine. Retten til permisjon med lønn ved barns sykdom er i hovedtariffavtalens § 20 fastsatt til 10 arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Du kan få omsorgspenger i:
  • 10 dager per kalenderår hvis du har omsorg for ett eller to barn.
  • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
  • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for ett eller to barn.
  • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.
  • Regjeringen har i pressekonferanse 16. mars 2020 sagt at de som er hjemme med barn og er i ferd med å nå grensen for omsorgspenger vil få utvidet perioden til 20 dager totalt for hver forelder.
 • UiO ber derfor ansatte som må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler/barnehager å bruke omsorgsdager (sykt barn). Om kvoten for omsorgsdager er oppbrukt, vil arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon med lønn
 • Det har blitt stilt spørsmål ved om stipendiater og postdoktorer kan få forlenget ansettelse for fravær i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehage. I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil UiO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis til alle stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 dager eller mer i perioden. Ansatte bes selv om å sende melding til arbeidsgiver om dette. UiO ser at stipendiater er en særlig utsatt gruppe og har deres situasjon oppe til vurdering.

For mer informasjon se spørsmål og svar for ansatte på UiOs infomasjonssider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. mars 2020 16:48 - Sist endret 1. mars 2021 14:53