Nyheter - Side 4

Publisert 20. apr. 2010 09:36

Nobelprisen i økonomi, eller Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel som den egentlig heter, er delt ut siden 1969. Da var det professor Ragnar Frisch som fikk den, og senere har to andre norske fagfolk fått den, Trygve Haavelmo i 1989 og Finn E. Kydland i 2004.

http://www.samfunnsokonomi.no/ kan du under "økonomiprisen" se filmsamlingen som inneholder korte presentasjoner av de senere års vinnere.

Filmene er informative og godt laget, så det er absolutt verdt en titt!

Publisert 18. apr. 2010 11:39

Econ 3010 er et nytt emne som vil bli tilbudt studenter på bachelornivå hvert vårsemester, og blir fra neste år et obligatorisk emne. Faget skal gi trening i å anvende økonomisk teori på faktiske problemstillinger, slik at studentene står bedre rustet for arbeidslivet. I blad nr. 1 2010 har vi trykket en innleveringsoppgave i faget hvor oppgaven var å ta stilling til et forslag fra Stortinget om å kutte el-avgiften i kuldeperioder. Redaksjonen håper dette kan gi litt innblikk i hva det nye faget innebærer. I tillegg mener vi problemstillingen svært aktuell og viser hvilken nytte vi kan ha av den økonomiske teorien vi lærer.

Les en innleveringsoppgave på de siste sidene i det nyeste bladet.

Publisert 16. apr. 2010 16:23
Publisert 13. mars 2010 15:51

The world is in a terrible state and we as (potential) economists are to blame. Though readers of, and contributors to, Observator can hide safely under the excuse of being students, our field of interest has inarguably been the cause of severe misery brought upon the world the recent years. So even though the Swedish Central Bank continues to honor the best and brightest every year, the Real-World Economics Review brought it upon themselves to honor those who contributed the most to bringing this mess about.

 

Publisert 26. feb. 2010 17:42

Fagutvalget har lenge jobbet for at et minimum med økonomisk idéhistorie skal bli tilbudt studentene. Etter å ha møtt sterk motstand fra instituttledelsen mener utvalget at studentene nå bør skolere seg selv.

  (Diskuter denne artikkelen på diskusjonsforumet)

Publisert 24. feb. 2010 20:42

Nød lærer nakne kvinner å spinne, mens finanskriser tvinger økonomer til å tenke nytt.

  (Diskuter denne artikkelen på diskusjonsforumet)

Publisert 17. feb. 2010 12:00

Les den nyeste utgaven på nett !

Alle utgitte utgaver av Observator er nå lagt ut på nett (med unntak av én som skal ordnes så raskt som mulig) og nye eksamensoppgaver skal legges ut snart.

Dersom du har noen spørsmål, innspill til bladet eller websiden er det bare å sende oss en mail på tidsskrift.observator@gmail.com

 

Publisert 11. jan. 2010 13:04