Lustras II. Brev Fra Komiteerne

Innkalling til Comitia Centuriata. Vilhelm Bjerknes hus, Blindern fredag 26. mars kl. 1800. Medlemmer av Legio·XV har stemmerett.

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av styre
  5. Årsmelding
  6. Aktivitetsplan for 2004
  7. Mål for videre aktivitet i foreningen

Merknad: Lustra vil gå av som consul og vi trenger en eller flere nye kandidater.

Korsfest

Etter comitiaen blir det korsfest hos Lustra i hennes nye residens på Bøler. Adressen er Bølerlia8. Kart finnes på
http://folk.uio.no/lise/privat/boelerlia8.html
Brukernavn: hulda, passord: ravnsvart.

På kino iført segg

Tradisjonen tro må vi stille i rustning på alle nye filmer med romere. Vi har lyst til å gå på den nye Jesusfilmen til Mel Gibson. Tidspunkt blir annonsert på lista.

Piknik

Den romerske pikniken i Frognerparken i fjor var en suksess som bør gjentas. Tidspunkt vil bli annonsert på lista. Still som den romer du helst vil være, og ta med deg mat nok til deg selv. Maten behøver ikke være tidsriktig, bare den er god og er pakket saklig. Pikniken arrangeres i samarbeid med Url.

Hjemsted

Til sommeren er vi igjen invitert av Ole til Hjemsted Oldtidspark. Vi satser på å dra i uke 30.

Høstfest

Eynit og Arcessus inviterer til romerfest i hagen sin omkring den tid druene blir modne. Tidspunkt blir annonsert.

Mekking

Det begynner å bli varmere i været og det blir hyggeligere å oppholde seg i og utenfor ROM for å mekke sammen.

Innkjøp

Vi trenger noe verktøy, som for eksempel vinkelsliper til blankvåpenprosjektet.

Blankvåpenprosjektet

8 legionærer meldte seg til blankvåpenprosjektet, men aktiviteten i det siste har vært litt laber. Forhåpentligvis klarer vi å ta oss sammen for å ferdigstille det vi har begynt på.

Lorica segmentata

I løpet av sommeren er det er duket for seggmekking for alle som ønsker seg personlig tilpasset segg.

Belte/kingulum

Morten Gunnerud kjenner en som kan lage stanseverktøy til oss, men trenger en tegning. Hvis interessen er stor for kingulummekking, kan vi sette i gang dette.

Film

Vi har lyst til å lage film med romere. Første film på agendaen er “Wilson nails”, hvis vi bare husker alle poengene.

Spørsmål medlemmene bør tenke på før comitia

Hva skal vi drive med i Leg·XV, Hva vil vi?
Hvis du var sjef, hva ville du at vi skulle gjort?
Skal vi ha nye utmarsjer eller en ny karavane?
Skal vi invitere til mekking?
Lettere å få folk til å komme hvis vi har et tema?
Skal Hjemsted være vår hovedaktivitet/målsetning for sommeren?
Trenger vi flere pæddavåpen?

Kontingenten

Med dette brevet finner du en giro. Årets kontingent på kr. 100,- betales til legionens konto.

Merk giroen med navnet ditt og ’kontingent Leg ·XV 2004’

By Lise Hamre
Published Jan. 13, 2012 2:55 PM