Lustras I. Brev Fra Komiteerne

Det innkalles herved til Comitia Centuriata på Blindern. Tid og sted: fredag 23. mai kl. 1800. Vilhelm Bjerknes hus. Medlemmer av Legio·XV har stemmerett.

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av styre
  5. Årsmelding
  6. Aktivitetsplan for 2003
  7. Mål for videre aktivitet i foreningen

Merknad: Ferrus Rufus vil gå av som consul og vi trenger en eller flere nye kandidater. Lustra stiller til valg som consul hvis ingen bedre kandidater dukker opp.

Piknik

Det blir romersk piknik i Frognerparken, lørdag 12. juli. Still som den romer du helst vil være, og ta med deg mat nok til deg selv. Maten behøver ikke være tidsriktig, bare den er god og er pakket saklig. Pikniken arrangeres i samarbeid med Url.

Hjemsted

Til sommeren er vi igjen invitert av Ole til Hjemsted Oldtidspark. Vi satser igjen på å ha det moro. Foreløpig tyder interessen på at vi blir mange, 20 har allerede sagt de vil være med, og flere har lyst til å lage seg bedre stasj og pusse opp litt av det gamle. Mer om det under. Vi satser på å dra i uke 31, dvs. ca. 27 juli - 4 august. For å få med både Ivlivs og Avgvstvs, selvsagt.

Mekking

Det begynner å bli varmere i været og det blir hyggeligere å oppholde seg i og utenfor ROM for å mekke sammen.

Innkjøp

Vi er nesten tom for caligaenagler og trenger noe verktøy, som for eksempel vinkelsliper til blankvåpenprosjektet.

Pilae

Leg Cossus, Hein Bodahl, har laget spisser til pilae som ligger i Rom og bare venter på å få skaft. Arne tok i fjor halvveis på seg å lage en dummysoldat som vi kunne drepe. Det ble ikke noe av, men kanskje vi får en slik i år?

Blankvåpenprosjektet

8 legionærer meldte seg til blankvåpenprosjektet, men aktiviteten i det siste har vært litt laber. Forhåpentligvis klarer vi å samles noen ganger før sommeren for å ferdigstille det vi har begynt på.

Lorica segmentata

I løpet av sommeren er det er duket for seggmekking for alle som ønsker seg personlig tilpasset segg.

Belte/kingulum

Morten G kjenner en som kan lage stanseverktøy til oss, men trenger en tegning. Hvis interessen er stor for kingulummekking, kan vi sette i gang dette.

Tunicii

I fjor ble det kjøpt inn hvit ull fra IKEA til tunicii. Det blir sykvelder for å sy tunicii i nærmeste fremtid. Dette blir varslet på listen.

Film

Vi har lyst til å lage film med romere. Første film på agendaen er “Wilson nails”, hvis vi bare husker alle poengene.

Spørsmål medlemmene bør tenke på før comitia

Hva skal vi drive med i Leg·XV, Hva vil vi?
Hvis du var sjef, hva ville du at vi skulle gjort?
Er det grunnlag for videre aktivitet i foreningen, eller bør vi avvikle og selge/gi bort fellesstasjet?
Skal vi ha nye utmarsjer eller en ny karavane?
Skal vi invitere til mekking?
Lettere å få folk til å komme hvis vi har et tema?
Skal Hjemsted være vår hovedaktivitet/målsetning for sommeren?
Trenger vi flere pæddavåpen?

Kontingenten

Med dette brevet finner du en giro. Årets kontingent på kr. 100,- betales til legionens konto

Merk giroen med navnet ditt og ’kontingent Leg ·XV 2003’

By Lise Hamre
Published Jan. 13, 2012 2:55 PM - Last modified Aug. 15, 2012 10:06 AM