Romerbrev 2002

Det innkalles herved til Comitia Centuriata på Blindern. Tid: fredag 15. mars kl. 1800. Oppmøte: vestibylen i Vilhelm Bjerknes hus. Medlemmer av LEGIO·XV har stemmerett.

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av styre
  5. Årsmelding
  6. Aktivitetsplan for 2002

Hjemsted

Til sommeren er vi igjen invitert av Ole til vårt andre hjemsted, nemlig Hjemsted Oldtidspark. Vi satser igjen på å bli mange og ha det moro, men det hadde vært trivelig om vi kunne stilt med bedre utstyr enn sist. Foreløpig tyder interessen på at vi blir mange, 26 har allerede sagt de vil være med, og flere har lyst til å kjøpe eller lage seg bedre stash. Mer om det under. Vi satser på å dra i uke 31, dvs. ca. 28 juli - 5 august. For å få med både Ivlivs og Avgvstvs, selvsagt. Morten har sagt han kan kjøre buss.

Korsfest/laiverfest

For å lage litt liv i laivmiljøet har endel av oss lyst til å lage en stooor fest for alt som kan plotte og pædde av laivere i mils omkrets. Vi skal vise ved demonstrasjon at alles veier fører til ROM. Vi har tenkt å invitere via mange kanaler og også ta med relaterte virksomheter som f. eks. Musketerkorpset og womba-womba-bevegelsen. Mange ideer har allerede poppet frem, og vi trenger både flere arrangører og ideer. Foreløpig peker RF-kjelleren seg ut som det greieste stedet. Vi kan allerede nå røpe at betalende MILES vil få et hemmelig tegn som gir adgang til Mithraskultens seremoni. Lørdag 20. april er en mulig dato for dette. Vær lur og marker i kalenderen allerede nå.

Innkjøp

Mange har vist interesse for å kjøpe utstyr fra Deepeeka via f. eks. www.drachenschmiede.de. De leverer hjelmer og andre ting man trenger. Lise har allerede bestilt to hjelmer, en gladius og en vannflaske derfra. Hvis kvaliteten er bra, rekker vi helt fint å bestille stort til Hjemsted-turen. Send en mail til komite (at) studorg.uio.no hvis du er interessert. Bestilling og betaling må gjøres innen 1. mai for å være sikker på at leveransen kommer frem i tide. Vi trenger også å gjøre innkjøp av materialer og nytt verktøy.

Pilae

LEG·COSSVS, Hein Bodahl, har med profesjonell hjelp fått laget en esse og skal bruke denne til å lage spisser til pilae. Utover våren kan det forekomme turer til Heins Latifundia (gods) på Hadeland for å lage pilae til destruksjon av germanere. For å unngå at dette går utover Oles liv og eiendom har Arne halvveis påtatt seg å lage en dummysoldat som vi kan drepe

Skjold- og gladius-prosjektet

Arne trenger 8 legionærer og vil ha skriftlig påmelding.

Lorica segmentata

I løpet av våren er det er duket for seggmekking for alle som ønsker seg personlig tilpasset segg.

Belte/kingulum

Morten G kjenner en som kan lage stanseverktøy til oss, men trenger en tegning.

 

Tunicii

 

Endel av oss har lyst til å lage nye tunicii av hvit ull. IKEA selger for tiden dette til en sestertie eller fire. Det hadde vært kult å stille med lik bekledning på Hjemsted, så vi oppfordrer alle til å bli med på dette. Mer info kommer på lista etter hvert, og dette er fort gjort på et par felles sykvelder med dårlige vitser og utvannet vin.

Reticvlare

Kom med innspill. Vi ønsker å pusse opp websidene. De kommer til å inneholde en felles del, en del for laiv og en del for reenactment.

Kontingenten

Med dette brevet finner du en giro. Årets kontingent på kr. 100,- betales til legionens konto.

Merk giroen med navnet ditt og ’kontingent LEG XV 2002’

By Lise Hamre
Published Jan. 13, 2012 2:55 PM - Last modified Aug. 15, 2012 10:05 AM