Comitia og Korsfest 2015

Herved innkalles det til Comitia (årsmøte) for Legio XV!

Styret har konferert, og kommet frem til at dato for Comitia og Korsfest blir: 30. april, på vestgrensa speiderhytte.  Møtet settes klokken 18.00, og korsfesten starter når møtet heves.

Årets feiring sammenfaller med Ludi Florales, lekene dedikert til gudinnen Flora, og vi oppmuntrer alle til å feire disse på tradisjonelt vis.

For å få rett til å stemme ved årsmøtet må du ha betalt medlemskontingent for 2015. Dette gjøres til konto: 15035191906

Husk å merke betalingen med fullt navn.

Medlemsklasser

Det er i år to klasser av medlemmer, som skrevet i vedtektene:

§5. Medlemmer må betale medlemskontigent og skal etter evne bidra til legionens drift eller produksjon.
Det finnes 2 typer medlemsskap i Legio XV:
Medlemskap 1: "Legionærmedlemskap".Dette gir medlemmet rettighet til bruk av verkstedet på ROM og deltagelse på foreningens arrangementer. 
Medlemskap 2: "Numerimedlemskap". Dette gir medlemmet rett til deltagelse på foreningens "dengedag"-arrangementer, med de goder som dette innebærer (grillmat og drikke, samt tilgang på rustninger og laivvåpen), og på rollespill arrangert av foreningen. " Kontingenten for Legionærmedlemsskap er 200,- mens Numerimedlemskap koster 50,-
For alle dere som er sultne på å bli skikkelig med i legionen, lage deres egen rustning og vinne alles beundring er dette dermed en god anledning til å ta skrittet videre.

Verv oppe til valg 2015

  • Consvl
  • Scribus
  • Styremedlem

Innmelding av saker

Alle som har noe å ta opp skrive inn til Styret snarest mulig, minst to uker før Årsmøtet.

Innmeldt sak: Gjøre styrevervene ettårige.

Foreløpig agenda

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av Dagsorden

Qvestor redegjør for økonomien

Magister Arma redegjør for utstyrsparken

Consvl redegjør for årets Valg

Stemme over innmeldte saker

Møtet heves

 

Videre informasjon om sted for årsmøte og fest kommer i løpet av kort tid.
Vi håper å se så mange som mulig både på møtet og på den påfølgende festen!
Mvh
Consvl, på vegne av styret

Organizer

Legio XV
Published Apr. 10, 2015 10:21 AM - Last modified Apr. 10, 2015 10:21 AM