Kurs om ansettelsesråd ved UiO

Kurset skal gi deg som allerede er, eller som ønsker å bli medlem av et ansettelsesråd,  kunnskap om lovverket som regulerer ansettelser i teknisk-administrative stillinger, samt saker om ordensstraff eller oppsigelser for alle stillingsgrupper.

Passer kurset for meg?

Kurset er tilpasset de endringer som kom med nytt personalreglement ved UiO i juni 2019.

Hovedvekten på kurset vil være innføring i ny lov om statens ansatte - og konsekvenser for hvordan medbestemmelse tas ut i tilsettingsprosesser ved UiO med ny lov og nytt personalreglement.

Kurset er åpent for alle, men ved stor pågang vil medlemmer av ansettelsesråd, tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet ha forrang. 

Kurset egner seg både for ansatt- og arbeidsgiverrepresentanter i ansettelsesråd ved UiO. 

Tema

  • Hva er rollen min? Om ansettelsesrådets rolle og mandat.
  • Lovverket: Lov om statens ansatte og personalreglement ved UiO – hva må jeg vite for å bruke dette i praksis?
  • Er jeg habil? Hvilke regler gjelder for taushetsplikt? 

  • Hvordan bør uenighet i ansettelsesrådet håndteres? 

  • Hvordan forholder jeg meg til arbeidsgivers forarbeid i ansettelsesprosessen? Er saken godt nok opplyst? Hva vil det si? Når bør ansettelsesrådet sende saken i retur?

  • De vanskelige sakene: Tilrettevisning. Ordensstraff, oppsigelse og avskjed.

     

Kursholder

Annette Selmer

Nyttige lenker

Emneord: statsansatteloven, ansettelse, ansettelsesråd
Publisert 27. jan. 2022 09:42 - Sist endret 6. sep. 2022 12:46