Filologisk forening

Filologisk Forening (FF) er en studentforening tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foreningen har lange tradisjoner og kan spore sine røtter tilbake til 1840. FF drives på frivillig basis av studenter på universitetet, foreningen er ansvarlig for driften av kjellerpuben Uglebo, kafè Uglemor og tidsskriftet Filologen.

På disse sidene vil du finne informasjon om Filologisk Forening, hva vi driver med, og hva som skjer på Uglebo.