Systemer

Oppsummering av meldesystemet vi bruker i Akademisk bridgeklubb.

Her er en oppsummering på fire sider av meldesystemet vi går gjennom på kurs for nybegynnere. Systemet oppdateres av og til med korrigeringer og presiseringer. Systemarket er tilgjengelig på våre kubbkvelder, og gis ut til de som ønsker det.

I duplikatbridge kan nybegynnere benytte systemark under spilling. Systemarket skal være godkjent av et styremedlem og innenfor gyldighetsdato (et år etter avsluttet kurs for de som har deltatt på våre kurs). Spillere er ikke begrenset til vårt system, alle system er tillatt innenfor NBF sine regler. Styremedlemmer kan godkjenne systemer på våre klubbkvelder.

Ved spilling på åpne bord kan alle mulige systemark og lignende benyttes fritt av alle som ønsker det.

Link til systemark: norsk - English

Av Henrik Oppen
Publisert 4. juni 2022 14:25 - Sist endret 4. juni 2022 22:00