Samarbeid

Vi har et godt samarbeid med de andre foreningene på huset!

                      

Veneficus Tidsskriftet

Veneficus tidsskriftet gis ut 6 ganger årlig. Tidsskriftets formål er å opplyse, underholde og engasjere, med hovedfokus på farmasilivet.

                      

Farmasøyter Uten Grenser

FUG arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

                      

Farmasøytenes Idrettsforening

FIF er en forening av og med farmasistudenter og farmasøyter, som har til formål å drive Farmasihytta og generelt fremme idretten blant studenter og farmasøyter.

                      

Farmasøytisk Fagutvalg

Er det noe du ønsker å ta opp angående din studiehverdag? Er du en engasjert student som ønsker å snakke studentenes sak, få styreerfaring og et bedre innblikk i hva som skjer innenfor de fire veggene på Farmasøytisk institutt? Farmasøytisk fagutvalg: styrt av studenter, for studenter.

                      

VIRILIS

VIRILIS er en gammel, ærverdig og celeber forsamling av mannlige farmasistudenter, hvis formål er å arbeide for farmasien og ungkarslivets fremme, samt alkoholens bekjempelse ved konsum.

                      

NoPSA

Norwegian Pharmaceutical Students' Assosiation ønsker å øke studentenes bevissthet og kunnskap om farmasistudenters situasjon i Europa, og legge til rette for sterkere samhold og samarbeid i Norge og andre land i Europa.

                      

EPSA

European Pharmaceutical Students' Assosiation exists to develop the interests and opinions of European Pharmacy Students and to encourage contact and cooperation between them.

                      

Norges Farmaceutiske Forening

NFF er fag- og profesjonsforeningen for alle farmasøyter. Studentmedlemskap i NFF innebærer at du kan delta på ulike aktiviteter arrangert for studenter, gunstige forsikringsordninger, og gjennomgang av arbeidsavtaler. Du får også Norsk Farmaceutisk Tidsskrift inkludert i kontingenten.

 

Publisert 13. apr. 2016 14:02 - Sist endret 13. feb. 2019 14:36