Administrer dette dokumentet

UNIVERSITETSPENSJONISTENES BORETTSLAG

Universitetspensjonistenes borettslag  er en ni etasjes blokk i Minister Ditleffsvei 20 på Kringsjå nær Sognsvann. Borettslaget har rundt 50 leiligheter, de fleste toroms. Ca 20 % av leilighetene eies av Universitetet i Oslo og leies ut til gjesteforskere.Beliggenhet
Med beliggenhet nær marka er det store muligheter for friluftsliv, samtidig som butikk og offentlig kommunikasjon er i umiddelbar nærhet. Med T-bane tar det ca 15 minutter til Oslo sentrum.

Boligblokken ligger høyt og fritt med flott utsikt over Oslo, områdene rundt byen og Oslofjorden.

Disponible fellesarealer
Fellesarealer består av:

 

Vilkår for å bli andelseier
Borettslagets leiligheter er forbeholdt ansatte eller pensjonister i universitets- og høgskolesektoren. Vilkår for å eie leilighet i borettslaget er at vedkommende på tidspunktet for kjøp av leiligheten har fylt 52 år og er fast ansatt eller pensjonert fra stilling ved en av følgende institusjoner:


Potensielle kjøpere må kunne dokumentere skriftlig at de fyller gjeldende vilkår for å være andelseier.

Dersom det foreligger særskilte grunner kan borettslagets styre etter skriftlig søknad dispensere fra ordinære vilkår.

Nye andelseiere skal godkjennes av styret. Søknader sendes til Universitetspensjonistenes borettslag ved styreleder, Minister Ditleffsvei 20, 0862 Oslo

 

Andre vilkår
Borettslaget har egne vedtekter og ordensregler, som angir nærmere vilkår knyttet til disponering av leilighetene.  Her er det blant annet tatt forbehold om at boligen som hovedregel skal benyttes av andelseieren selv, og ikke disponeres til utleieformål.  Det er for øvrig vedtatt at dyrehold ikke er tillatt i borettslaget.

 

Leiligheter for salg

 

 

50-årsjubileum

Det er iår (2013) 50 år siden borettslaget ble opprettet. I den anledning har vi laget en jubileumsside.

 

Eventuelle spørsmål  kan rettes til borettslagets styreleder, tlf. 95 74 49 12

Denne siden ligger på UiOs nettområde. [Foreningsoversikten ved UiO]
Dokument opprettet 27.5.2003. Oppdatert 24.06.2016