Forside

"Vi vet hvor essensielt det er for studenter å trives sosialt for å lykkes faglig."

Om Kjemiforeningen Proton

Formålet til Kjemiforeningen Proton er å opprettholde et godt sosialt miljø, først og fremst for alle studenter tilhørende studieprogrammene Kjemi og biokjemi (KJMB) og Materialevitenskap for energi- og nanoteknologi (MENA). Dette gjør vi hovedsakelig ved å stå for arrangementer gjennom semesteret. Lenke til planlagte arrangementer dette semesteret finner du HER. Ved større arrangementer samarbeider vi med Kjemisk Fagutvalg (KFU) og Menageriet. I tillegg bidrar vi positivt til studentmiljøet på Kjemisk Institutt ved å drifte studentområdet sammen med KFU og Menageriet.

Tradisjonen tro står Proton for brygging av cider. Dette er en sosial og lærerik prosess som danner utgangspunktet for den semesterlige Bryggkvelden. Lenke til planlagt Bryggkveld dette semesteret finner du HER. Høsten 2020 er det satt alkoholforbud under alle arrangementer ved Kjemisk Institutt, og det vil derfor ikke være aktuelt med servering av smaksprøver under Bryggkvelden. Ta kontakt med vår bryggansvarlig, Ayla, dersom du ønsker å lære mer om brygging av cider.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer