Hva er en god student?

Studentene spør foreleserne: Hva er en god student? 

Inga Bostad. Foto: Universitetet i Oslo

Før pandemiutbruddet i mars spurte jeg forelesere ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet hva de synes en god student er. Er en god student en som får gode karakterer? En som leser alt som står på pensum? Eller er det noe annet? Les hva Inga Bostad mener!

Spørsmålet “hva er en god student?” er knyttet til spørsmålet “hva er en god lærer?”, men også til situasjon og kontekst. Hvor kommer studenten fra og hvor befinner studenten seg? Å være en god student fra et ressurssterkt hjem hvor mor og far har et nettverk av akademiske forbindelser er noe annet enn en student som er vokst opp uten kjennskap til akademia. Å være en god student og komme rett fra videregående er noe annet enn en student som er voksen og har tatt en mastergrad fra før og vært mange år i arbeidslivet. Og så var det læreren da, og læringsmiljøet. Å være en god student i et dårlig læringsmiljø er noen annet enn å være en god student der studiet er raust og profesjonelt på samme tid, der læringskravene er engasjerende og friheten er tilpasset din evne som student akkurat der du er i livet.

Slik jeg ser det er en god student en student som har fått muligheten til å engasjere seg, som har fått nok frihet til å forfølge sin faglige interesse, men også møtt nok faglig motstand til å forstå hva akademisk tenkning og metode innebærer. En student som også tar ansvar for sine medstudenter og er villig til å bidra til andres forståelse og vekst. Er det mye å forlange av en student? Etter min oppfatning bør akademia være det stedet der alle engasjerte og faglig nysgjerrige studenter kan og skal bli motivert for videre studier, og da er det å være god først og fremst en frihet til å ta ansvar for seg selv og sine medstudenter. Å få muligheten til å være god, blir stikkordet. En god student er den som får muligheten, friheten men også ansvaret til å ta studiene på alvor. Stille spørsmål som får læreren til å tenke, delta i fagutvalg og benytte den retten du har til medvirkning og medbestemmelse i universitetsdemokratiet. En god student blir god bare hvis den akademiske gjestfriheten er så tett vevet sammen med den høye faglige integri- teten som den bør være på et universitet.

 

Inga Bostad: Professor I filosofi ved Universitetet I Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen. 

Av Elodie Szygenda
Publisert 25. feb. 2021 16:48 - Sist endret 25. feb. 2021 16:49