Pedagogisk profil - Norges største pedagogiske studenttidsskrift!

Velkommen til Pedagogisk profils foreningsside! Vi er Norges største pedagogiske studenttidsskrift og har tilhørighet til Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. 

Redaksjonen består kun av studenter med ulike pedagogiske fagbakgrunner som lektorstudenter og studenter innen pedagogikk, spesialpedagogikk og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Vi arrangerer intervjuer, skaffer artikler og skriver tekster selv. I tillegg har Pedagogisk profil egen podkast. Studenttidsskriftet har ambisjoner om å være relevant, provoserende, opplysende og spennende - forhåpentligvis kan vi gi leserne en liten aha-opplevelse med tanke på hvor bredt pedagogikkfeltet er! 

Du finner oss på sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Send oss gjerne en e-mail på: profil-red-editor@iped.uio.no

Aktuelle saker

Her publiseres aktuelle saker enkeltstående - les kun det du finner interessant! 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Tidligere utgaver

Her finner du alle våre tidligere utgaver digitalt

 

Kontakt oss

Facebook: Pedagogisk profil

Instagram: @pedagogiskprofil

LinkedIn: Pedagogisk profil

E-mail: profil-red-editor@iped.uio.no