Innkalling til allmøte 20. oktober kl. 12.15 - 13.00

*Kjære alle studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet !*

Etter medieoppslag i høst om trakassering ved Det odontologiske
fakultet, bestemte Universitetsledelsen å iverksette 6 tiltak.

Ett av disse tiltakene er gjennomføring av en arbeids- og
læringsmiljøundersøkelse ved Det odontologiske fakultet.

Universitets- og fakultetsledelsen ønsker å informere om gjennomføringen
og oppfølgingen av den planlagte arbeids- og læringsmiljøundersøkelsen.
Den skal gjennomføres av et eksternt selskap og den ansvarlige konsulent
vil være med i allmøte for å informere. Alle studenter og ansatte
innkalles derfor til et allmøte den 20. oktober kl. 12.15 - 13.00 i
Store auditorium på IKO i Geitmyrsveien 69/71.

Velkommen alle sammen!

Hilsen Pål Brodin, dekan


 

Emneord: trakassering
Publisert 16. okt. 2009 17:36 - Sist endret 16. okt. 2009 17:40