Styret

Mikro styret 2017-2018

Isak Eriksen Bjørn - Leder
Jesper Johan Vilhelm Andersson - Nesteleder
Peter Nordstein - Økonomiansvarlig

Jeanette Kirkerud - Informasjonsansvarlig

Nikolai Berg - Algolansvarlig

Tor Jan Derek Berstad - Styremedlem
Pål Primstad - Styremedlem


Bjørn Ivar Teigen - Ressursperson (Mikros konstruksjons laug)

 

Published June 9, 2016 10:13 AM - Last modified Feb. 8, 2018 3:02 PM