Arbeidserfaring er alltid positivt

Stian Tveten (29) anbefaler deg å få en deltidsjobb, relevant eller ei. Erfaringen vil alltid komme godt med, særlig med en god referanse.

Stian Tveten jobber i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

(foto: privat)

Hvor studerte du, og når var du ferdig?

Universitetet i Oslo, som privatist, ble ferdig i 2012.

Hva gjør jobben din bra?

Jeg trives veldig godt! Jeg jobber med offentlige anskaffelser i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). DSS leverer forskjellige tjenester inkludert IKT-tjenester til departementsfellesskapet, blant annet Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor. Vi drifter departementsfellesksapets IKT-plattform og leverer det meste av IKT-utstyr til departementene. Jobben min innebærer å anskaffe de IKT-faglige løsningene og det IKT-utstyret vi trenger for å yte disse tjenestene. 

Jeg har en svært selvstendig stilling og planlegger stort sett dagen min selv. I min stilling er det viktig å kunne samarbeide med andre med annen bakgrunn, det er givende og ikke minst lærerikt.

Hva slags jusstudent var du?

Jeg var en ganske sosial jusstudent. Jeg jobbet deltid som bartender og dørvakt på Frokostkjelleren i flere år, og var med på å arrangere Justivalen 2011. Jeg jobbet stort sett 50 % ved siden av studiene, så jeg var ellers avhengig av å være en del på lesesalen ved siden av.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?

Arbeidshverdagen min er svært varierende, siden hovedoppgavene mine handler om et fag der det ofte er en del frister og tidvis svært mye press. Men det er også perioder der det er mindre å gjøre. Jeg er i tillegg personvernombud ved DSS. I den rollen er jeg daglig borti personvern- og sikkerhetsrettslige problemstillinger. På grunn av stillingen min er det vanskelig å definere en typisk arbeidshverdag. Ingen dag er lik, og man vet aldri helt hva som venter om morgenen. Møter er imidlertid en gjenganger. 

Hvilke oppfordringer har du til dagens jusstudenter?

Jeg vil anbefale å få en deltidsjobb, relevant eller ikke for studiet. At man kan vise til arbeidserfaring er alltid positivt, særlig om man har en god referanse. Jeg vil anbefale å være flink med tiden på lesesalen, og heller være der to timer effektivt hver dag, enn åtte timer hvorav man sløver halvparten av tiden. Vær strukturert, bli med i kollokviegrupper og ikke minst vær en del av det sosiale på jussen. Sett et fornuftig mål hver dag, f.eks. lære deg noe nytt, eller få nye venner.

Publisert 28. sep. 2016 16:12