Etter studiene

Stian Tveten (29) anbefaler deg å få en deltidsjobb, relevant eller ei. Erfaringen vil alltid komme godt med, særlig med en god referanse.

Kiran Aziz (30) jobber som advokat hos EY. Hun mener at for å trives i jobben din er det avgjørende at du får brukt potensialet ditt, og at du får de riktige utfordringene.

Elisabeth Nissen Eide (28) skjønte hun hadde havnet på riktig hylle når hun begynte å jobbe i Leger uten grenser.

Nina Larsen Tveten er ansatt i Kommunalteknikk i Ski kommune. Oppgavene hennes har bredt spenn når det gjelder juridiske fagfelt.

Marianne Hammer (41) er seksjonssjef og advokat i Kreftforeningen. Jobben motiverer fordi det hun gjør kommer samfunnet og sårbare grupper til gode.

Øyvind Erga Skjeseth (30) er rådgiver for Statsbygg. Her jobber han med privatrett, i en offentlig virksomhet.

Vivian Mikalsen, er jurist i Arbeidstilsynet Nord-Norge. Hun synes jobben er perfekt - hun har stor frihet og arbeidet er veldig variert.

Frode Stock (36) er politiadvokat i Tromsø. Han satt mye på lesesalen, men innimellom måtte han koble av med friluftsliv og bilskruing.

Stine Riis Håkonsen jobber ved Oljeskattekontoret. Hun angrer aldri på at hun var med i studentforeninger i studietiden. Det var gull verdt for trivselen.

Sigrid Stokstad (47) var som jusstudent opptatt av å lære om samfunnet. Nå jobber hun som forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.

Mona Bartnes Fardal (48) er advokat hos Kommuneadvokaten i Larvik. I studietiden hadde hun vært mindre stresset om hun visste at personlige egenskaper ofte gir utslaget i en rekrutteringsprosess.

Morten Lier Svendsen, ansatt i Direktoratet for E-helse, har tro på "learning by doing" - han begynte med aksjehandel når han leste selskapsrett.

Mia Johnsen (30 ) jobber i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Et sidesprang til Det samfunnsvitenskapelige fakultet ga økt forståelse for juridisk teori.

Anne Marit Lindberg, ansatt i Toll og avgiftsdirektoratet, anbefaler deg å bli en allsidig jurist.

Morten Fæste (33) ble ferdig med studiene våren 2013, og er nå advokat i Huseiernes Landsforbund. Han mener du får en bedre studietid hvis du slutter å sammenligne dine prestasjoner med andres.

Helge Blyberg (30) ble ferdig høsten 2011. Han jobber nå ved Forbrukerombudet i Oslo, og stortrives fordi han føler han bruker kompetansen på noe som er av betydning.