Jurist med bredt spenn

Nina Larsen Tveten er ansatt i Kommunalteknikk i Ski kommune. Oppgavene hennes har bredt spenn når det gjelder juridiske fagfelt.

Nina Larsen Tveten er uteksaminert jusstudent fra Universitetet i Oslo (foto: privat)

Hvor studerte du, og når var du ferdig?

Universitetet i Oslo,  våren 2010

Hva gjør jobben din bra?

Ja, jeg trives godt i jobben min. Jeg jobber som juridisk rådgiver hos Kommunalteknikk i Ski kommune, som besørger infrastruktur utført i kommunen (vann og avløp, veier mv.). Siden jeg er eneste jurist der, får jeg mange oppgaver tildelt med en stor rekkevidde hva gjelder fagfelt; entrepriserett, vann- og avløpsrett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett, for å nevne noen. Variasjonen og det store ansvaret er definitivt de faktorene jeg vil trekke frem som gjør jobben min spennende.

Hva slags jusstudent var du?

Selv var jeg en sosial student som deltok i aktiviteter i regi av Juristforeningen, som jeg hadde stor glede av ved siden av lange dager på lesesalen. Jeg var med å arrangere Justivalen 2009 og lærte meg å håndtere både fag og planlegging av festival over en periode på ca. to år.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?

Ettersom arbeidsoppgavene mine varierer i omfang og kompleksitet, er hver dag forskjellig. Jeg deltar i møter, utarbeider notater, bistår med rådgivning og er med i oppstartsfasen av prosjekter hvor kommunen eksempelvis skal legge nye vannledninger eller samarbeide med eksterne aktører. Siden jeg er eneste jurist på jobben min, får jeg ta del i alle ledd; oppstart, oppfølgning og avslutning.

Hvilke oppfordringer har du til dagens jusstudenter?

Løs oppgaver slik at du får øvd deg til eksamen. Oppgaveløsning er det eneste du ikke får opplæring i, men det eneste du blir testet i. Bli del av en kollokviegrupper hvor dere utfyller hverandre; ingen kan alt, men alle kan bidra med noe. Skaff deg gjerne også en jobb, relevant for studiet eller ikke, og/eller bli del av en studentforening, slik at du kan vise arbeidsgivere i fremtiden at du er i stand til å håndtere flere ting på en gang og at du ikke bare satt med nesa i bøkene under hele studietiden.

Publisert 31. mars 2016 13:32 - Sist endret 31. mars 2016 13:32