Kommer samfunnet til gode

Marianne Hammer (41) er seksjonssjef og advokat i Kreftforeningen. Jobben motiverer fordi det hun gjør kommer samfunnet og sårbare grupper til gode.

Marianne Hammer er uteksaminert jusstudent fra Bergen og Oslo (foto: privat)

Hvor studerte du og når var du ferdig?

UiB (1-3 avd.) og UiO (4. og 5. avd.), 2000.

Hva gjør jobben din bra?

Jeg elsker jobben min! For det første jobber jeg med utfordrende og varierte juridiske oppgaver i et godt fagmiljø. Juridisk seksjon i Kreftforeningen sine hovedområder er rettspolitisk arbeid, arverett, kontraktsrett, immaterielle rettigheter og vi gir gratis juridisk rådgivning til pasienter og pårørende innen særlig arbeidsrett, helserett og velferdsrett. Vi driver også et rettshjelptiltak med ca. 70 frivillige jurister rundt om i landet. I tillegg er vi med i et internasjonalt nettverk for jurister som jobber med kreftsaken hvor vi leder den europeiske delen av nettverket. Det er en arbeidsplass hvor jeg hele tiden lærer og utvikler meg faglig.

Jeg er en samfunnsengasjert person. Det som særlig motiverer meg til å jobbe som advokat i Kreftforeningen og som skiller min jobb fra en del andre advokatjobber, er at jeg jobber for en arbeidsgiver/klient som har et annet mål enn bare å tjene penger og hvor jeg opplever at det vi gjør faktisk kommer samfunnet og sårbare grupper til gode. Kreftforeningen er en arbeidsplass med et stort engasjement.

Hva slags jusstudent var du?

Som student var jeg engasjert, både faglig og sosialt.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?

En typisk arbeidshverdag for meg er at den alltid blir annerledes enn det jeg har planlagt. Tempoet er høyt, men jeg jobber som regel innenfor en normal arbeidstid og sjelden i helgene. Mye av min tid går selvsagt til å lede juridisk seksjon. Jeg jobber som utøvende advokat i tillegg, og denne kombinasjonen trives jeg veldig godt med. Som advokat jobber jeg mest med rettpolitisk og internasjonalt arbeid. Min oppgave som advokat er å bidra med juridiske argumenter i det politiske påvirkningsarbeidet til Kreftforeningen og å kartlegge og analysere det aktuelle juridiske rammeverket. I 2012 var for eksempel Kreftforeningen partshjelp til støtte for staten i rettssaken mellom Norge og Philip Morris om forbudet mot synlig oppstilling av tobakksprodukter i butikker var i strid med EØS-avtalen.

Hvilke oppfordringer har du til dagens jusstudenter?

Mitt råd til dagens studenter er å engasjere dere i frivillig arbeid mens dere studerer. Det vil gi dere verdifull arbeidserfaring som fremtidige arbeidsgivere vil kunne legge vekt på når dere senere søker jobb. I tillegg er det givende å gjøre noe for andre, man får et større nettverk og en økt samfunnsforståelse.

Publisert 21. mars 2016 13:25 - Sist endret 22. mars 2016 09:38