Få brukt potensialet ditt

Kiran Aziz (30) jobber som advokat hos EY. Hun mener at for å trives i jobben din er det avgjørende at du får brukt potensialet ditt, og at du får de riktige utfordringene.

Kiran Aziz jobber som advokat hos EY. (foto: EY)

Hvor studerte du, og når var du ferdig?

Universitetet I Oslo, ferdig våren 2012.

Hva gjør jobben din bra?

Jeg trives veldig godt i jobben min. Jeg har vært her i 4 år, hvor jeg også har jobbutvekslet til EY-kontoret i Genève. Du bør trives i den jobben du har. For at du skal få brukt potensialet ditt, må jobben tilby de riktige utfordringene. Den dagen du føler at du drar på jobb bare for å dra på jobb, er det på tide å se etter andre utfordringer. Vi er priviligerte, vi som har studert juss og bor i Norge. Vi har så mange muligheter. Min mulighet var å jobbe med dyktige kolleger i et internasjonalt miljø, med tilgang til noen av markedets mest attraktive klienter i form av multinasjonale selskaper. For meg er det klientkontakten og eierskap til klientene som gjør arbeidsdagen morsom. Våre råd er ofte en del av klientenes beslutningsgrunnlag, det gjør at vi må se ting i sammenheng og være løsningsorienterte.

Hva slags jusstudent var du?

Da jeg gikk på jusstudiet, var det veldig lite av obligatorisk undervisning (noe jeg skulle ønske vi hadde mer av). Jeg gikk på alle forelesningene (noen burde jeg ha droppet) og kursene som ble tilbudt oss. I eksamensperioder ble det lange dager på lesesalen, men ellers var målet å komme gjennom pensum. Jeg holdt meg trofast til kollokvier gjennom hele studiet. Ellers likte jeg godt å få praktisk tilnærming til stoffet der det lot seg gjøre.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?

Den består for det meste av møtevirksomhet og selvstendig arbeid.

Hvilke oppfordringer har du til dagens jusstudenter?

Prøv å innarbeide gode lesevaner.  Du bør lese smart og strategisk. Ha kollokviegrupper hvor hvor det er takhøyde for kritiske spørsmål til pensum, og løs masse oppgaver. Prøv å få et forhold til den praktiske tilnærmingen av jussen ved f.eks å se på rettssaker, eller få praksisordninger/traineer, deltidsjobb osv. Engasjer deg i organisasjonslivet - det gir masse verdifull læring. Om du lurer på noe knyttet til pensum eller arbeidslivet, så ta kontakt med forelesere, eller folk du har som forbilder. Vær proaktiv - de alle fleste setter pris på å hjelpe studenter. Mitt råd til meg selv hadde vært å lese pensum i forkant av forelesningene.

Publisert 28. sep. 2016 15:48 - Sist endret 28. sep. 2016 15:49