Studiedekanen: Realiser dine talenter

Studiedekanen oppfordrer deg til å bruke studietiden til å realisere dine talenter. Da må du kanskje se utover det eksamensrelevante.

Erling Hjelmeng, studiedekan ved Det juridiske fakultet (foto: Terje Heiestad@UiO)

Kjære jusstudenter,

I likhet med JSU, er fakultetet sterkt opptatt av å skape et levende, sunt og trygt læringsmiljø for dere. JSU, i samarbeid med fakultetet, inviterer dere til to arrangementer den 18. og 19. oktober. Her vil du som student få et mer nyansert bilde av studie- og arbeidsliv. Jeg har tro på at dette vil bidra til å redusere et negativt karakterpress ved fakultetet.

Jusstudiet handler om å modne som jurist, å oppnå forståelse av juridisk metode og å tilegne seg spesifikke juridiske kunnskaper i en rekke fag. Når det kommer til å måle disse kunnskapene og ferdighetene, kommer man ikke utenom målbare kriterier i form av karakterer. Men det er klart at karakterene bare gir uttrykk for et lite utsnitt av de egenskapene dere vil besitte som ferdige jurister, og dermed som ressurs i arbeidslivet. For den enkelte handler det om å realisere egne talenter.

Jeg understreker at det er det negative karakterpresset vi vil til livs - misunnelse, frykt for å dele kunnskap og dyrkelse av en elite. Å strebe etter å gjøre gode prestasjoner er viktig, og noe ingen skal hindres fra. Men stort fokus på andres prestasjoner er ikke bra. Gi heller egne talenter og ambisjoner mer oppmerksomhet, og åpne øynene for bredden av muligheter du har som jurist.

I arrangementene gripes det tak i en del myter, som at «Man får ikke jobb uten A-snitt» og «Det har gått inflasjon i gode karakterer». Sannheten er at 4 % kandidatene har A-snitt (dvs. flere A enn B). Du vil også få vite mer om hvordan jobbmarkedet egentlig er for jurister.

Et konkret råd til slutt: Ikke velg bort undervisning som du ikke oppfatter som eksamensrelevant der og da, kanskje nettopp den gir perspektiver som gjør deg til en tryggere og bedre jurist. Velger du slik, har karakterpresset allerede ødelagt noe.

Prof. dr. juris Erling Hjelmeng, studiedekan

Publisert 18. mars 2016 09:35 - Sist endret 23. sep. 2016 10:02