Karakter og karakterer – finn din fordel

Gode karakterer vil gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet, men din kompetanse består av mer enn dette.

(Artikkelen er skrevet av Karrieresenteret for JSUs kampanje)

Har du oppnådd gode karakterer vil det åpne dører til arbeidsgivere som vektlegger dette. Med mange søkere, kan karakterene dine være tungen på vektskålen og gi deg jobben du ønsker deg. Men hva gjør arbeidsgivere dersom de blir sittende med en mengde kandidater med like karakterer? Hva er det da som skiller kandidatene fra hverandre? Og hva om du ikke oppnår de karakterene du ønsker deg?

Helhet av kompetanse

Arbeidsgivere ansetter ikke en grad, de ansetter et menneske som tar med seg sin kunnskap, sine ferdigheter, egenskaper, resultater og motivasjon. Det er dette som utgjør deg, og som du tar med deg inn i et arbeidsforhold – og i livet ellers. Dersom du ikke oppnår de karakterene du ønsker deg, så husk at du har flere strenger å spille på. Bruk studietiden til å utvikle og utforske flere deler av din kompetanse, og skaff deg dermed flere fordeler og muligheter på arbeidsmarkedet.

Arbeidslivsrelevante ferdigheter

Gjennom studiene dine tilegner du deg verdifull kunnskap, og du opparbeider deg en rekke arbeidsmetoder og ferdigheter. Som: det å anvende juridisk metode, holde tidsfrister, gjøre research, skriftlig formidlingsevne, og du har lært å lære – en ferdighet du tar med deg gjennom hele karrieren.

Gjennom studentverv, deltidsjobber, frivillig verv og internships kan du også opparbeide deg arbeidslivsrelevante ferdigheter, som: samarbeid, kommunikasjon med ulike typer mennesker, planlegging, koordinering, gjennomføring og så videre. Gjennom dette oppdager du også hvem du er:

  • Er du strukturert og god til å planlegge?
  • Får du ofte ansvar og tar ansvar?
  • Tar du ofte initiativ?
  • Er du en god formidler?

Resultater er også mer enn karakterer. Det handler også om det du har oppnådd utenom studier og på hvilken måte du arbeider for å nå målsetningene dine.

Dette må komme frem på din CV og søknad, og i et jobbintervju.

Hvorfor vil du jobbe hos oss?

Motivasjon for hva man ønsker å ha som sine arbeidsoppgaver og hva man ønsker å bidra til, oppdager man gjennom å utforske de delene som utgjør helhet av din kompetanse. Det kan gjøre at du lettere finner din retning i din karriere. Arbeidsgivere er også opptatte av motiverte medarbeidere, og de vil gjerne vite hva det er som gjør at du vil jobbe hos nettopp dem.

Gå til kilden

Arbeidsgivere vil gi mange ulike svar på hva de vektlegger hos kandidater i en ansettelsesprosess. Hvordan kan man da som student vite hva som er viktig å vektlegge i egen karriereplanlegging? Gå rett til kilden! Er drømmen å jobbe i et advokatfirma, ta kontakt med flere og spør hva de vektlegger hos søkere. Kunne du tenke deg en jobb som jurist i det offentlige, ta kontakt med ulike aktører for å få vite mer om hva de ser etter hos nyutdannete. En karriereveileder kan også bistå i å kartlegge hvilke muligheter som finnes i jobbmarkedet, og sammen legge en strategi for å finne mest mulig informasjon.

Balanse

Kunnskap om fremtidige muligheter gir deg trygghet til å ta valg, og gir deg rom til å fokusere på det du mener er viktig for å realisere dine karriereplaner. Finn balanse i hverdagen, som gir deg rom til å studere, men også til å utforske hva du trives med å gjøre og samtidig utvikle dine ferdigheter og personlige egenskaper. Jobb for å finne din fordel på arbeidsmarkedet.

En arbeidsgiver er ute etter karakterene dine, men også din karakter.

Publisert 3. mars 2016 12:41 - Sist endret 6. mars 2016 13:47