Hvem blir de beste advokatene?

Advokatforeningen kan fortelle deg at du kan bli en god advokat med en flott karriere, selv om du ikke har de beste karakterene.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen (foto: privat)

Som jusstudent merker du et press for å få gode karakterer. I utgangspunktet er det bra, for det er grunn til å tro at dette bidrar til at du prioriterer studiene høyere enn du ellers ville ha gjort. Det er veldig mange flere som ønsker å studere juss enn det er plasser på studiet, så du som har fått plass, bør føle en forpliktelse til å gjøre det beste ut av studietiden.

Når presset blir usunt

Arbeidet for gode karakterer er som gode kostvaner og gode treningsrutiner; det er i utgangspunktet bra, men det kan dras for langt. Alle disse formene for press kan være til hjelp for å strekke seg litt lenger, men de kan også bli destruktive for den enkelte.

Det er lite vi i Advokatforeningen kan gjøre for å hjelpe den enkelte student med å håndtere et slikt usunt karakterpress. Imidlertid kan vi kanskje bidra til å realitetsorientere studentene gjennom å fortelle at du kan bli en god advokat med en flott karriere – selv om du ikke har de aller beste karakterene.

De beste karakterene gir ikke nødvendigvis de beste advokatene

Gode advokater behøver nemlig mange kvaliteter, og må ofte ha en sammensatt og mangeartet erfaringsbakgrunn. Det faglige må selvsagt ligge i grunn, men hvis du klarer å vise at du behersker og/eller kan tilegne deg de rettsområder du skal jobb med på en fullt ut betryggede måte, kan det være andre kvaliteter og faktorer som gjør at en arbeidsgiver velger den ene advokatfullmektigen foran den andre – og senere at klientene velger den ene advokaten foran den andre.

Forhold som samfunnsengasjement, personlige egnethet, forhold til etikk og forretningsmoral, klientbehandling og evne til å omgås mennesker, ens fremferd og evne til å skape tillit, erfaringer fra forretningslivet etc. kan være eksempler på forhold som både arbeidsgivere og klienter legger vel så stor vekt på som små forskjeller i kandidatenes karakterer.

Mange karriereveier

Som ferdigutdannet jurist kan du velge mange ulike karriereveier, selv om du ønsker å praktisere som advokat. Bedriftsadvokaten arbeider med juridiske spørsmål i store bedrifter. Organisasjonsadvokaten er ansatt i organisasjoner og utfører oppgaver på medlemmenes vegne. Det kan være alt fra juridisk veiledning til advokatbistand i mer kompliserte saker. Offentlig ansatte advokater representerer statens interesser, som for eksempel politiadvokater eller advokat hos regjeringsadvokaten. Kommunene har også egne advokater.

Dine egenskaper blir viktigere

Advokatbransjen er i det hele tatt meget mangfoldig, og det finnes mange viktige personlige egenskaper som kan hjelpe deg i gang med karrieren selv om dine karakterer ikke er helt i toppsjiktet. Og når du har jobbet noen år, vil du sannsynligvis oppleve at alt det andre du har å by på, trer mer frem i klientenes og eventuelle arbeidsgiveres opplevelse av deg – mens karakteren ligger stadig lenger bak deg.

Viser du i praksis at du har god advokatetikk, at du setter deg grundig inn i sakene dine, at du tar ansvar for klientene og viser hensyn til kollegene – så kan du bygge en meget god karriere som advokat, selv om du ikke helt nådde den karakteren du drømte om på mastergraden. 

Karakterpresset er et prestasjonspress. Min personlige oppfordring er å forsøke å la ønsket om en god karakter inspirere deg til å stå på litt ekstra. Det skal hjelpe deg til å gå på lesesalen de dagene du har mest lyst til å bli liggende under dynen. Det er ikke der for gi deg søvnløse netter gjennom semestret, eller jernteppe på eksamen.

Opplever du karakterpresset som usunt for deg, så snakk med noen om det. Akkurat slik du bør gjøre med alt annet press som kommer ut av kontroll – og virker mot sin hensikt.  Lykke til med studiene!

Merete Smith

Generalsekretær i Advokatforeningen

Publisert 21. mars 2016 10:01 - Sist endret 31. mars 2016 12:43