Årsmøter

Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL) ble stiftet 10. november 1970. Vi har over 500 medlemmer. Vi har et bredt spekter med tilbud i ulike idrettsgrener og trimtiltak og medlemmer på alle nivåer er med. I tillegg er vi med på å arrangere aktiviteter for hele UiO. UiOBILs vedtekter (vedtatt 16.03.2016).

Årsmøte onsdag 21. mars 2018

Tid og sted: Kl. 16.00 i USIT sine lokaler i Kristen Nygaards hus, møterom 2410 (kart).

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 1 uke før årsmøte.

Referat fra årsmøte 21. mars 2018

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer, referent + 2 stk til å underskrive protokollen

  3. Årsberetning for bedriftsidrettslaget og gruppene for driftsåret 2017

  4. Regnskap for driftsåret 2017 (ikke revidert) og 2016 (revidert)

  5. Budsjett for 2018

  6. Vedtekter

  7. Valg til styre jfr valgkomiteens innstilling

  8. Valg til valgkomite

  9. Behandling av innkomne forslag og saker jfr vedtektene

Årsmøtet er bedriftsidrettslagets høyeste organ, og det er på årsmøtet man har mulighet til å påvirke bedriftsidrettslagets drift og retning.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

For styret i Universitetets bedriftsidrettslag

Catharina Paulsen
Leder

Tidligere årsmøter

Publisert 25. jan. 2016 15:04 - Sist endret 13. apr. 2018 12:12