Medlemskap

Innmelding i UiOBIL

Du finner innmeldingsskjema i web (https://nettskjema.no/a/39507.html). Når du har besvart skjemaet får du en bekreftelse. Du vil bli registrert på felles epostliste. Dersom du har en internadresse på UiO er det viktig at du bruker den.

Medlemskap koster fra 2012 kr 300,- hvert år. For ansatte ved UiO er det fra 2009 innført en ordning hvor medlemskontingenten trekkes direkte i lønn. Dette bekrefter du via et avkrysningsfelt i innmeldingsskjema.

Du som ikke trekkes direkte i lønn betaler medlemsavgiften til konto: 0540.06.50448, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo, eller Vipps: 81892.

Følgende kan tas opp som medlem i UiOBIL:

  • Den som er ansatt, på hel- eller deltid, master- og doktorgradsstudenter ved UiO.

  • Ansattes ektefelle/samboer/barn over 16 år dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag med aktuell aktivitet/idrettsgren på ektefellens/samboerens/barnets arbeidsplass/studiested.

  • UiOs pensjonister.

  • Eksterne dersom det ikke er bedriftsidrettslag med aktuell aktivitet/idrettsgren på vedkommendes arbeidsplass/studiested.

For å få adgang til Universitetsidrettens tilbud, Domus Athletica etc, varierer prisene for de ulike medlemskategoriene nevnt over. Se side hos SiO

Pensjonister får halv pris på medlemskontingenten.

Kontingent betales til konto eller Vipps:

  • Konto: 0540.06.50448, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

  • Vipps: 81892.

Trekk i lønn er kr 300,- uavhengig av alder.

Medlemsfordeler

Rabatt på sportsutstyr hos Oslo Sportslager

Mot å vise fram gyldig UiO ansattkort eller medlemskort får du rabatt hos Oslo Sportslager, Torggata 20. Her har vi 15% rabatt. Tilbudet gjelder ikke allerede rabatterte varer.

Rabatt på sportsutstyr hos Torshov Sport

Mot å vise fram gyldig UiO ansattkort eller medlemskort får du rabatt hos Torshov Sport, Vogts gate 70. Vi har 15-20% rabatt, bortsett fra sykler og fiskeutstyr hvor du får 10% rabatt. Tilbudet gjelder ikke allerede rabatterte varer. Tilbudet gjelder i alle Torshov sport sine butikker. Se www.torshovsport.no for mer informasjon og tilbud.

Forsikring

UiOBIL har tegnet forsikringsavtale gjennom Norges Bedriftsidrettsforbund. Forsikringen gjelder skade under utøvelse av organisert bedriftsidrett og på reiser knyttet til denne aktiviteten. Egenandelen er kr 500,-.

Avtaler med Rica Hotels, SAS og Hertz

Norges Bedriftsidrettsforbund har avtaler med bl.a. Hertz, Rica Hotels og SAS der du som deltaker på idrettsarrangementer og samlinger får overnatting og reise til gunstige priser.

Hos Rica Hotels kan du benytte et online selvbookingssystem. Systemet er tilrettelagt med korrekte priser for bedriftsidretten. Disse vises ved å registrere corp.id/kode/rabattkode: ND5399. På online booking kan bestillingen kanselleres eller eventuelt endres ved behov. Bekreftelse sendes direkte til din e-post adresse.

Trimrom

UiOBIL har eget trimrom i kjelleren på Kjemisk institutt (vegg i vegg med bordtennisrommet). Rommet er godt utstyrt med romaskin, tredemølle, trimbenker, vektstenger m/vekter, håndmanualer, ribbevegger og matter. Ta kontakt med en i styret hvis du ønsker å trene der.

Åpningstidene i Kjemibygget er på hverdager kl 08-16 (evt 17). Kl 07 - 08 og 16 (17) - 21 er bygningen stengt, men alle med ansattkort ved UiO kan benytte dette for å komme inn. Kl 21 - 07 er det begrenset adgang, dvs må bruke kort og kode. Lørdag er bygningen åpen, evt kort uten kode kl 08-14. Resten av helgen kreves kort og kode.

Bruk av idrettsbygningene

Bruk av idrettsbygningene (lenke til SiOs nettsider).

Flere fordeler

UiOBIL er medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund. Det innebærer at det er noen flere medlemsfordeler enn de som er nevnt over. Oppdatert oversikt finnes på Norges Bedriftsidrettsforbund sine nettsider.

Utmelding fra UiOBIL

For å melde deg ut av UiOBIL sender du mail til uiobil-medlem@uio.no og skriver at du ønsker å melde deg ut.

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. nov. 2007 15:18 - Sist endret 18. sep. 2019 09:54