Sykle/gå/løpe til UiO - Høsten 2020

 

Vinn ny EL-sykkel

Bedriftsidrettslaget og ledelsen ved UiO samarbeider om å arrangere en ekstra gå/løpe/sykkelaksjon i høst!

Vi ønsker  at aksjonen bidrar til økt fysisk aktivitet blant UiOs ansatte, samt å være med på å holde antallet som bruker offentlig kommunikasjon så lavt som mulig i den smittesituasjonen vi har i Norge i høst. Streiken blant bussjåførene gjør dette ekstra viktig nå.

Har man hjemmekontor kan man registrer om man har fysisk aktivitet på minimum 30 minutter.

Vinneren av høstaksjonen får en SDURO Trekking 2.0 elsykkel fra Oslo Sportslager. Denne finnes både som dame og herremodell.

Sykkelgruppa i UiOBIL holder igang en Sykle til UiO hele året. Vi har akkurat avsluttet sommeraksjonen med trekning av en rekke premier blant de som registrerer sin sykling til UiO på våre nettsider. Sammen med ledelsen ved UiO går vi nå ut med en ekstra høstaksjon som har som mål å få flere til å sykle, gå eller løpe til UiO.

Vi setter derfor opp en ekstra premie som trekkes blant alle som er medlemmer i UiOBIL og som går, løper eller sykler til UiO og på den måten unngår å bruke offentlig kommuniksjon. Premien er en EL-sykkel fra Oslo Sportslager. Det blir også trukket ut et par vinnere av gavekort på 500 kr hos Oslo Sportslager. Premiene blir trukket etter etter at denne ekstra aksjonen avsluttes 31. oktober.

 

Gå til registreringssiden.

 

Registrering og trekning

For å være med i trekningen av EL-sykkelen og gavekort må man være medlem i bedriftsidrettslaget, samt registrere sin aktivitet på registreringssiden for aksjonen. Les om medlemsfordeler og meld deg inn via innmeldingsskjema.

Trekningen av premiene for høstaksjonen av Sykle til UiO blir trukket rett etter at aksjonen avsluttes 31. oktober.

 

-------------------------------------------------

Win a new electric bike

The corporate sports team and the management at UiO are collaborating to arrange an extra walk/run/bike campaign this autumn!
We want the campaign to contribute to increased physical activity among UiO's employees, as well as to help keep the number of people using public transport as low as possible in the infection situation we have in Norway this autumn. The strike among bus drivers makes this extra important now.

If you have a home office, you can register if you have physical activity for a minimum of 30 minutes.

The cycling group in UiOBIL runs a Cycle to UiO all year round. We have just ended the summer campaign with a draw for a number of prizes among those who register their cycling with UiO on our website. Together with the management at UiO, we are now launching an extra autumn campaign that aims to get more people to cycle, walk or run to UiO.

We therefore set up an extra prize that is drawn among all who are members of UiOBIL and who walk, run or cycle to UiO and thus avoid using public communication. The prize is an electric bicycle from Oslo Sportslager. A couple of winners of gift cards worth NOK 500 will also be drawn. The prizes will be handed out after this extra promotion ends on 31 October.

Register you activity here.

Registration and draw
To participate in the draw for the electric bike and gift cards, you must be a member of the corporate sports team, as well as register your activity on the registration page for the campaign. Read about membership benefits and sign up via the registration form.

The draw for the prizes for the autumn campaign of Cycling to UiO will be drawn immediately after the campaign ends on 31 October.

 

 

Hovedsamarbeidspartner: 

 

Henvendelser angående sykkelaksjonen: sykkelaksjonen@admin.uio.no

 

Av Bobben Severinsen
Publisert 23. sep. 2020 10:09 - Sist endret 1. okt. 2020 08:29