Forsiden

Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet er et fagforbund for bibliotekarer og bibliotekansatte med minst 60 studiepoeng i bibliotekfag.

Bibliotekarforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, med 368 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund.

Bibliotekarforbundet er fagforeningen for deg som vil være medlem av et forbund som kjemper for bibliotekarer og bibliotekansatte lokalt og sentralt, politisk og for lønn og goder. Bibliotekarforbundet har høy kompetanse på feltet og våre problemstillinger. Som medlem får du også gode forsikringsordninger og medlemsblad (Bibliotekaren) tilsendt fire ganger i året.

BF UiO

BF har en klubb på UiO. Er du BF-medlem, eller lurer på om du vil bli det, så ta gjerne kontakt med styret: