URL-ord

Dette er ord som kanskje ikke har så mye med laiv å gjøre, men som du trenger for å kunne bli en god URLer. Hvis du kan disse vil du nok føle deg mindre forvirret ved URL sammenkomster.

Bestikkelse Dette kan ofte være en god ide om det er noe spesielt du vil. Det beste er sjokolade. Ingen kan si noe negativt med sjokolade i munnen.

Delegering leders viktigste jobb. URL prøver å operere med at noen alltid får hovedansvaret for ting. Da må leder delegere.

jURLebord Hvert år arrangerer URL et julebord, gjerne med et morsomt tema. Det er kjempe morsomt, selv om ikke alle husker det dagen etter.

Loo Ikke brukt like mye nå lenger. Et uttryk brukt om det meste; for å markere overaskelse, som en hilsen eller andre situasjoner hvor det virker naturlig. Det er litt urettferdig at vi bare får en halv loo (hallo) når engelskmennene får en hel loo (hello).

Posereglementet Etter en laiv hvor all maten lå i hvite poser og det var umulig å finne noe, vedtok vi URLs posereglement. Fargen på posen reguleres av inneholdet. Hele posereglementet finner du på URLs hjemmeside.

Sjokolade En av de viktigste komponentene i en hvilken som helst URL sammenkomst. Den som har med seg mest sjokolade er dagens helt. "Sjokoladens innflytelse på historien er undervudert."

Smurf Smurf kan også brukes om det meste. Ingen vet helt hva dette ordet betyr, men det er et meget viktig ord.

St.URLe Vår helgen. Noen velger å kalle ham Sturle, men vi vet bedre. Vi har ikke sett ham på noen år, men vi vet at han er der ute et sted og utfører mirakler.

Styret Styret er de som bestemmer i URL. Foruten å bestemme ting har de noen utrolig morsomme møter (med sjokolade). Styret er en hyggelig gjeng med mennesker og ikke skummel i det hele tatt. Det finnes alltid plass til en til i styret.

Tittel Har du vist spesiell kompetanse og viet ditt liv til URL blir du beæret med en tittel. På titteloversikten kan du se hvilke tittler som har blitt utdelt hittil.

Überurl Überurl er gud (noen kaller henne Anne). Hun kan det meste om alt, særlig om korsetter.

Verv Sitter man i styret har man et verv. Navnet man får da er et verv og ikke en tittel. Det er alltid plass til en til i styret.


2003

Av Karoline Wästberg
Publisert 12. des. 2011 15:05