Tidlinje

Dette er en kort oversikt over forskjellige tidsepoker. Det finnes mye mer til hver epoke, men dette er bare et kort og overfladisk beskrivelse for de som trenger det.

Steinalderen Menneskene bodde for det meste i huler og levde av jakt og fiske. Verktøyene var for det meste av stein og ben. De trodde trolig på en modergudinne, og at de fleste tingene i naturen hadde en ånd. Hulemaleriene er fra denne tiden. Man begynte å dyrke jorden for ca. 10.000 år siden, og jordbruket nådde norden for ca. 6.000 år siden.

Bronsealderen ca. 4.000 f.Kr. - Summererne var de første som laget bronse, og denne kunsten sprette seg raskt. Den kom til Norden ca. 2.000 f. Kr. Flere høykulturer oppsto rundt Eufrat, Tigris, Nilen og Indus. De oppfant skriftspråket, som markerer slutten på førhistorsik tid og begynnelsen på historisk tid. Etterhvert som bystatene utviklet seg oppfant de matte, rettssystemet, astrologi, hjulet og seilet. De hadde flere guder i et hiraki, med en gud for hver del av livet; kjærlighet, krig, død etc.

Antikken ca. 500 f. Kr.- 500 e Kr. Denne tiden var dominert av grekerne og romerne. Grekerne er mest kjent for sin filosofi, med demokrati som den vi kjenner best idag. Romerne oppfant den moderne lov og rett og ble styrt først demokratisk, og siden av en keisere. De la under seg det meste av Europa. Begge sammfunnene trodde på de samme gudene, men under forskjellige navn, og begge holdt slaver.

Middelalderen ca. 500 - 1300 Dette var et føydalsamfunn. Adelen eide jorden, mens bøndene jobbet på den. Mange småland ble styrt av eneveldige konger. Handelsklassen, byborger og riddere var nye ting i denne tiden.

Vikingtiden ca. 800 - 1150 Vikingene levde i Norden. De er mest kjent for sine plydringstokter i hele Europa, men de fleste levde av jordbruk. Kvinnene hadde viktig rolle på gården og bar alle nøkler. Vikingene holdt slaver, kalt treller. Vikingene trodde på de norrøne gudene, der Odin sto høyest.

Renessansen Renessansen var preget av vitenskap og humanisme. Renessansen startet i Italia og spredde seg i resten av Europa. Den lutherske kirke ble startet i denne perioden.


2003

Av Karoline Wästberg
Publisert 12. des. 2011 15:06 - Sist endret 12. des. 2011 15:06