50-års jubileum 2013

Universitetpensjonistenes borettslag ble etablert i 1963 og kan dermed feire sine første 50 år  i 2013.

Prossessen i forkant

Tanken om et eget bygg for Universitetets pensjonister ble unnfanget allerede tidlig på 50-tallet. Sentralt i denne prossessen stod foreningen "Professorfruenes klubb" som denne artikkelen viser. Det ble nedsatt en komite som bestod bl. a. av representanter  for Universitetets ledelse. Komiteen ble ledet av ildsjelen Ella Selmer, gift med fonetikkprofessor Ernst W. Selmer. Det videre arbeidet stoppet imidlerid opp på grunn av problemer med å få tildelt en passende tomt.  Men så endelig, i 1958,  ble Kringsjå-området regulert til boligområde og tildeling av tomt gikk iorden.

Her er et bilde fra byggeperioden, tatt i 1962, der vi ser at Minister Ditleffs vei nærmest var en anleggsvei.

Ella Selmer var en sterk drivkraft i denne prossessen, noe denne artikkelen i Alle Kvinner fra oktober 1963 viser. Ekteparet Selmer var de første som flyttet inn i bygget, sommeren 1963. De flyttet inn i leilighet 803 som har en gedigen utsikt over byen og fjorden. I den første tiden var det få beboere, men det fyltes opp litt etter hvert.

Styre og stell

Et borettslag skal ha et styre, og bygningsmassen må holdes vedlike.

Styresammensetningen består av 2 representanter fra borettslaget pluss 1 representant for Universitetet. De første årene ble styreledervervet besatt av kjente navn fra Universitetet som universitetsdirektør Olav M. Trovik, assisterende universitetsdirektør Jostein Løfsgaard og ikke minst personalsjef Viggo Dolva. Dolva innehadde vervet som styreleder kontinuerlig fra 1976 t.o.m. 1996.

Her er en oversikt over styresammensetningen fra starten fram til 1994 og her oversikten fra 1995 til i dag.

Universitetets representanter i styret var de første årene fra Universitetsdirektørens kontor. Fra 1975 til 2006 var Universitetets personalavdeling sterkt representert, mens det etter 2006  er blitt  hentet inn representanter fra Teknisk avdeling på UiO.

Fra starten av var Studentsamskipnaden i Oslo forretningfører for borettslaget. Denne funksjonen ble i 2002 overtatt av OBOS.

Av større rehabiliteringssaker de siste årene må nevnes fasadeoppgraderingen i 2007.

Her er en oversikt over vedlikeholdsoppgaver fra starten fram til 1994, og her oversikt fra 1995 til i dag.

Litt om området vi bor i

Det kan kanskje være interessant å vite litt om det området vi bor i.

Som tidligere nevnt ble Kringsjå-området  regulert til boligområde på slutten av 50-tallet. Som vi ser på det bildet vi viste til lenger oppe foregikk det stor byggeaktivitet i området.

Rundt 1964 var mange av byggene vi kjenner fra nærområdet kommet på plass. Her et svart-hvitt bilde og her et fargebilde fra området, begge tatt i 1964. Som vi ser er Kringsjå  Studentby ennå ikke bygget.

Ellers bør nevnes at Nordberg kirke ble innviet i 1962, dette etter en lengere prossess som startet på midten av 40-tallet.

Vi bor altså i Minister Ditleffs vei. Et steinkast lenger vest ligger Folke Bernadottes vei. Folke Bernadotte kjenner de fleste til. Hans innsats med "de hvite bussene" på slutten av 2. verdenskrig er godt kjent.

Men hvem var så denne minister Ditleff?

Niels Christian Ditleffs navn er også i sterk grad knyttet til befrielsen av tysklandsfangene med de hvite bussene, men det kan virke som han er kommet noe i skyggen av Folke Bernadotte.

Her er et par artikler om Niels Christian Ditleff:

http://snl.no/Niels_Christian_Ditleff

http://snl.no/.nbl_biografi/Niels_Chr_Ditleff/utdypning

Medieomtale

Som borettslag er vi jo litt spesielle, så det er jo ikke så rart vi er blitt gjenstand for litt medieomtale.

I tillegg til den  nevnte artikkelen i All Kvinner finnes også en interessant artikkel i studentavisen "Universitas".


Da ønsker vi alle beboere et godt jubileumsår!

 

Publisert 11. feb. 2013 09:39 - Sist endret 18. mars 2013 12:12