UNIVERSITETSPENSJONISTENES BORETTSLAG

Borettslaget er åpent både for pensjonister og for ansatte over 52 år.


 Ledig leilighet!  

Vi eier en 9-etasjers blokk på Kringsjå, oppført i 1962. Se bilde. Bygningen har 37 andelsleiligheter, fordelt på 4 treroms, 27 toroms og 6 ettroms.

Eiendommen ligger i et stille boligområde med kort avstand til butikk, offentlig kommunikasjon og Nordmarka med flotte rekreasjonsmuligheter. Boligblokken ligger fritt og i mange leiligheter er det utsikt over Oslo.

I toppetasjen finnes forskjellige lokaliteter til felles avbenyttelse for beboerne: et stort selskapslokale med eget kjøkken + komplett utstyr til 21 gjester, et stort gjesterom med to senger, stor lesesal og bokskap. Det er boder og fellesvaskeri i kjelleren. Vi har et fint sosialt miljø i borettslaget.

Det finnes noen ettroms leiligheter i huset som disponeres av UiO og SiO og som leies ut på korttidskontrakt, hovedsakelig til studenter og gjesteforskere.

Betingelser for å være andelseier:

Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra disse punktene. Se styrets vedtekter.

Nye andelseiere må være godkjent av styret. Det går an å søke om slik godkjenning på forhånd hvis man er interessert i kanskje å kjøpe en leilighet. Slik søknad er uforbindtlig, korter ned tid ved leilighetsovertakelse og vil bidra til at man får informasjon om leiligheter som legges ut til salg. Søknader kan sendes til: UPB v. Styreleder, Minister Ditleffs vei 20, 0862 Oslo.

Spørsmål kan rettes til styres leder, telefon 22 95 24 64.


Denne siden ligger på UiOs nettområde. [Foreningsoversikten ved UiO]
Dokument opprettet 27.5.2003. Oppdatert 28.6.2004.