Styre

Det nåværende styret som ble offisielt valg inn for våren 2020 er følgende kandidater:

Styreleder: Even Tobias Eriksen
E-post: eventer@uio.no
Nestleder: Johan Emil Larsson
E-post: jelarsso@uio.no
Økonomiansvarlig: Ole Petter Maugsten
E-post: -
Utstyrsansvarlig: Johannes Sørby Heines
E-post: -
Meteorolog: Svein Magnus Lommerud
E-post: -
Publisert 9. des. 2019 11:56 - Sist endret 19. mai 2020 12:52