Konserter - Side 3

Tid og sted: 11. des. 2013 11:30 - 12:00, Sogn arena

Unikor sørger for julestemning på Lunsj med kultur-konsert for UiO-ansatte. Denne gangen på Sogn Arena. OBS! Tidspunktet er endret!

Tid og sted: 1. des. 2013, Universitetets Aula

Vi innleder adventstiden ved UiO med julesanger i Universitetets Aula.

Tid og sted: 30. aug. 2013 12:00 - 12:15, Forvalterboligen, Rikshospitalet, Sognsvannsveien, Oslo
Tid og sted: 20. juni 2013 14:15 - 15:00, Ole Johan Dahls hus

Unikor bidrar tradisjonen tro med musikalske innslag i forbindelse med vårens masterkandidattilstelning ved Institutt for informatikk.

Tid og sted: 13. juni 2013 12:00 - 12:15, Sophus Bugges hus, Aud. 1

Unikor bidrar med sanginnslag på markering for bachelorkandidater ved Det humanistiske fakultet.

Tid og sted: 7. juni 2013 12:15 - 12:45, Tøyen hovedgård

Vi holder på tradisjonene, og får igjen gleden av å synge for UiO-ansatte i en sommerkonsert i Lunsj med kultur-serien. Denne gangen utendørs i vakre omgivelser på Tøyen hovedgård.

Tid og sted: 4. apr. 2013 12:00 - 12:30, Realfagsbiblioteket

Koret var kulturelt innslag i avslutningslunsjen for Ulrik Sverdrup, som går av med pensjon fra sin stilling på Realfagsbiblioteket.

Tid og sted: 21. mars 2013 11:30 - 11:45, Naturfagsenteret

Koret var invitert som overraskelse i forbindelse med Lise Faafengs fødselsdag.

Tid og sted: 20. des. 2012 14:15 - 15:00, Ole Johan Dahls hus

Unikor bidrar med underholdning på IFIs tilstelning for masterkandidater.

Tid og sted: 14. des. 2012 12:15 - 12:45, Georg Sverdrups hus

Den etterhvert så tradisjonelle julekonserten vår i Lunsj med kultur-konsertserien!

Tid og sted: 2. des. 2012 15:30 - 16:30, Universitetets Aula

Unikor deltar i UiOs adventskonsert med påfølgende julegrantenning på Universitetsplassen.

Tid og sted: 14. sep. 2012 20:30 - 22:00, Universitetets Aula

Unikor deltar i kulturarrangementet i Aulaen.

Tid og sted: 21. juni 2012 14:15 - 15:00, Ole Johan Dahls hus

Unikor bidrar med underholdning på IFIs tilstelning for masterkandidater.

Tid og sted: 2. juni 2012, St. Hanshaugen

Unikor deltar i arrangementet Musikkfest Oslo .

Tid og sted: 1. juni 2012 12:15 - 12:45, Georg Sverdrups hus

Unikor inviterer til Lunsj med kultur-konsert for ansatte ved UiO.

Tid og sted: 20. des. 2011, Ole Johan Dahls hus

Unikor synger ved IFIs Masterkandidattilstelning.

Tid og sted: 16. des. 2011 12:15 - 12:45, Georg Sverdrups hus

Garantert julestemning på Lunsj med kultur!

Tid og sted: 27. nov. 2011, Universitetets Aula

Unikor deltar i adventskonserten i Universitetets aula

Tid og sted: 24. nov. 2011 18:00 - 19:00, Ullevål kino (Ragnar Frischs auditorium)

Unikor deltar med innslag i jubileumsrevyen!

Tid og sted: 12. okt. 2011 12:15 - 12:45, Forskningsparken

Unikor holder lunsjkonsert for UiOs ansatte.

Tid og sted: 16. sep. 2011 21:00 - 22:30, Universitetets Aula

Unikor deltar med andre kor ved UiO under Kulturnatt.

Tid og sted: 2. sep. 2011 19:00 - 22:30, Georg Sverdrupshus

Unikor med dirigent Tor Tveite deltar i Klassisk klubb i forbindelse med UiOs 200-årsjubileum.

Tid og sted: 22. juni 2011 14:00 - 15:00, Ole Johan Dahls hus

Unikor synger ved IFIs Masterkandidattilstelning.

Tid: 12. juni 2011 13:00 - 15:00

Unikor bidrar med sang under konfirmasjonsgudstjenesten for Den tyske protestantiske menigheten i Oslo.

Tid og sted: 21. mai 2011, Chateau Neuf

Opptreden på Klimafestivalens festmøte med Stefan Sundström i Chateau Neuf.