Unikor hedret med UiOs velferdspris 2015

Universitetsdirektøren delte ut prisen på adventskonserten i Universitetets aula.

Foto: Ingunn Gjørva

Fra juryens begrunnelse:

Vinneren av årets pris samler både teknisk, administrativt og vitenskapelig personale. Vinnerens arbeid medvirker til at det internasjonaliseringsmål som universitetet setter seg, oppfylles ved å fungere som en integrasjonsstasjon for ansatte fra andre land.

Ved å skape en felles samlingsplass for ansatte fra de fleste av fakultetene, sentraladministrasjonen og andre enheter ved UiO, bidrar vinneren til at det skapes en felles møteplass. Her kan representanter fra mange forskjellige enheter, med høyst ulik bakgrunn og ulike arbeidsoppgaver bli kjent og gjøre noe sammen.

Vinneren av årets pris sprer glede og entusiasme som styrker arbeidsgleden og fellesskapet også utenfor egne rekker. Det gir en sann følelse av mestring og inspirasjon til å møte arbeidsdagen med et smil. Det skapes rett og slett velferd.

Vinneren deltar jevnlig i arrangementer ved UiO og er med på å kaste glans ved feiringer og mer offisielle arrangementer.

Årets vinner er: Unikor

 

Publisert 7. des. 2015 15:15 - Sist endret 13. des. 2019 00:42