TOASTJÆRN

Toastjærn er en forening som vil spre glede rundt toasting, og skape samhold og tilhørighet i studentmiljøet

Bakgrunn

Toastjærn ble stiftet 1. mars 2018. Formålet var fra starten å samle studenter om toastjernet i kantina på IFI. Det tok ikke mange ukene før ideene om en toastforening dukket opp blant noen førsteklassinger på I:RIS, men det gikk noen måneder før vi var ordentlig i gang. Kort tid etter stifting var foreningen i full gang.