Styret i etatsforeningen 2021

Årsmøtet i Tekna-UiO den 30. november 2020 valgte følgende styre for 2021. Konstituert ved påfølgende styremøte 1. februar 2021.

Styret i Tekna-UiO 2021:

Valgkomite:

Kontakt oss: på tekna-styret@uio.no.

Noter at Tekna-UiO-styret per 2021 savner et kontaktpunkt for ansatte ved det medisinske fakultet og derfor oppfordrer alle medlemmer ved medisin med interesse for tillitsvalgtsarbeid om å ta kontakt!!

 
Publisert 30. nov. 2020 18:41 - Sist endret 1. feb. 2021 11:55