Styret i etatsforeningen 2020

Årsmøtet i Tekna-UiO den 26. november 2019 valgte følgende styre for 2020. Konstituert ved påfølgende styremøte.

Styret i Tekna-UiO 2020:

Valgkomite:

Kontakt oss: på tekna-styret@uio.no.

Noter at Tekna-UiO-styret per 2020 savner et kontaktpunkt for ansatte ved det medisinske fakultet og derfor oppfordrer alle medlemmer ved medisin med interesse for tillitsvalgtsarbeid om å ta kontakt!!

Publisert 26. nov. 2019 18:15 - Sist endret 13. jan. 2021 09:53