Styret i etatsforeningen 2019

Årsmøtet i Tekna-UiO den 3. desember 2018 valgte følgende styre for 2019. Konstituert ved påfølgende styremøte.

Styret i Tekna-UiO 2019:

Valgkomite:

Publisert 4. des. 2018 09:37 - Sist endret 13. jan. 2021 09:56