Styret i etatsforeningen 2016

Årsmøtet i Tekna-UiO valgte følgende styret den 9.mars 2016. Konstituert i påfølgende styremøte 11. april 2016..

 

Valgkomité:

  • Finn Knut Hansen
  • Hilde Lynnebakken

 

Publisert 6. juni 2016 09:18 - Sist endret 24. nov. 2017 09:08