Styret i etatsforeningen 2014

Årsmøtet i Tekna-UiO valgte følgende styret den 27. mai 2014. Konstituert samme dag.

 

Publisert 20. juni 2014 09:42 - Sist endret 20. juni 2014 09:52