Styret i etatsforeningen 2010

Årsmøtet i Tekna-UiO valgte følgende styre på årsmøtet 18. februar 2010, og konstituert den 29. april 2010.

  • Leder: Professor Finn Knut Hansen
  • Nestleder: Senioringeniør Haneef Awan
  • Sekretær: Universitetslektor Stein Michael Storleer
  • Medlem: Seniorkonsulent Hilde Lynnebakken
  • Medlem: Stipendiat Hans Bjørge Normann
Publisert 20. juni 2014 09:43 - Sist endret 5. nov. 2015 15:30